Misyon

GMM konferansı; Türkiye Büyük Millet Meclisinde alınan kararların yararlarını, ana dili Türkçe olan toplumun gençlerine daha fazla sunabilmek için , bu konferansları Türkçe gerçekleştirip bir ilke imza atıp, katılımcıların modern tartışma kültürünün gelişeceği, fikirlerini özgürce belirtip savunabilecekleri bir ortam yaratmayı, özgüvenlerinin artacağı,değişik kültürlere, sosyo-ekonomik durumlara ve görüşlere sahip gençlerin bir araya gelerek, açık fikirli ve fikirlere saygılı bir ortamda, ülke problemleri hakkında bilinçleneceği ve bu problemleri sorgulayarak çözüm önerisi üreteceği bir süreci başlatmayı ve yaygınlaştırmayı ilke edinmiştir.