Konferans Prosedürü

Tarih

29.02.2020 tarihide gerçekleşecek olan konferansın süresi 1 gün olarak belirlenmiştir. Sabah 10.00 da başlayacak olup,akşam 18.00 itibari ile bitecektir.

Mekan

Bursa Akademik Odalar Birliği ( Ortak toplantı salonu)

Konferans Prosedürü

 • Konferansın içeriğini oluşturan gündem maddeleri internet adresi üzerinden ya da mail aracılığı okullara bildirilir.
 • Okullar bu gündem maddeleri ile ilgili öneriler hazırlarlar.
 • Her okuldan bu gündem maddelerini oturumlar esnasında kürsüde tanıtmak üzere bir sözcü seçilir. ( Oturumlarda herkesin söz hakkı bulunmaktadır.)
 • Bireysel katılımcıların hepsi kendi başına birer sözcüdür ve aynı önerileri hazırlamakla yükümlüdür.
 • Meclis başkanının yönlendirmesiyle birlikte seçilen gündem maddeleriyle ilgili sözcüler önerilerini sunarlar.
 • Öneriler, komisyona sunulduktan sonra serbest oturuma geçilir.
 • Serbest oturumda, temsili milletvekilleri bir araya gelerek oylamaya sunulacak önerileri tartışır ve yasa tasarısı önerisini hazırlarlar.Hangi maddelerin tasarıya eklenmek istediklerini tartışır ve seçerler.
 • Salondaki fikir ayrılıklarına göre birden fazla yasa tasarısı oluşturulabilir.
 • Oluşturulan bu tasarılar konferans sonunda son oturumda açık oylama yöntemiyle oylanır.Oylama esnasında,topluluğun verdiği ‘çoğunluk oy sayısına göre ‘ maddeler tasarıya eklenir.
 • Konferansımız bir eğitim konferansı niteliğinde olduğu için konular, gündem maddeleri ve çalışma kağıtları, konferans prosedürü ile ilgili bilgiler katılımcılara konferans tarihinden bir hafta önce online ortam üzerinden gönderilecektir.

3.Gündem Maddeleri

 •  Kadına yönelik şiddet
 • Kurumlar arası işbirliği
 • Alınacak önlemler
 • Uygulanabilir plan